img3a.png img9a.png img10a.png img5a.png img1a.png img6a.png img8a.png img2a.png img4a.png img7a.png

KONFERENCJA - RELACJA

 

W dniach 4-5.10.2010 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się konferencja pn. Innomotywacje. Od inwencji do innowacji – rola parków technologicznych w budowie gospodarki opartej na wiedzy, zorganizowana przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT), obchodzący w tym roku jubileusz 15-lecia istnienia. Patronat nad konferencją objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka.

W celu przeprowadzenia dyskusji na temat aktualnego stanu i perspektyw rozwoju idei parków naukowo-technologicznych zebrali się polscy i zagraniczni eksperci z tej dziedziny. Dwudniowe obrady miały odpowiedzieć na pytanie, na ile parki naukowo-technologiczne swoją działalnością przyspieszają proces budowania gospodarki opartej na wiedzy.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele parków naukowo-technologicznych, stowarzyszeń, uczelni, instytucji związanych z rozwojem przedsiębiorczości i promowaniem idei transferu wiedzy.

Pierwszy dzień konferencyjny stanowiły cztery sesje. Poprzedziło je jubileuszowe wystąpienie prof. dr. hab. Bogdana Marcińca – Prezesa Fundacji UAM i Dyrektora działającego w jej ramach PPNT, który w prezentacji Urzeczywistnione Marzenie przedstawił losy powstania, działalność oraz dokonania parku.

Pierwszą sesję – Czy parki naukowo-technologiczne będą potrzebne w XXI wieku? moderował prof. dr hab. Jacek Guliński – Prorektor ds. Programów Europejskich i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W jej trakcie miały miejsce wystąpienia Luisa Sanza – Dyrektora Generalnego International Association of Science Parks oraz Boba Hodgsona – Dyrektora Zarządzającego Zernike Group, którzy omówili rolę parków 3-ciej generacji w systemie innowacji. Sesję drugą – Europejskie patenty na transfer wiedzy poprowadził Heinz Fiedler, Prezes SPICE Group. Przedstawiciele trzech parków europejskich: Raivo Tamkivi (Tehnopol, Estonia), Jane Davis (Manchester Science Park, Wielka Brytania) oraz Sten Gunnar Johansson (Mjardevi Science Park, Szwecja) omówili doświadczenia rozwoju oraz praktyki realizowane w swoich instytucjach. Trzecia sesja, moderowana przez Elżbietę Książek z PPNT, poświęcona była polskim doświadczeniom w zakresie działalności i rozwoju parków naukowo-technologicznych. Aneta Wilmańska z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przedstawiła tematykę benchmarkingu i działań inwestycyjnych, a Krzysztof Matusiak, przedstawiciel Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, dokonał przeglądu polskich parków. Ostatnia tego dnia sesja – Nauka i biznes – czy jest między nimi chemia? Dobre praktyki krajowe, której moderatorem była Joanna Podgórska z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, poświęcona była prezentacjom przedstawicieli firm, których działalność i prężny rozwój odbywa się dzięki współpracy z parkami naukowo-technologicznymi (m.in. Grace Construction Products, Centrum Badań DNA, Kriosystem, i3D Sp. z o.o.).

Drugi dzień rozpoczęło oprowadzanie konferencyjnych gości po PPNT, w czasie którego mogli oni zwiedzić działy parku oraz firmy działające na jego terenie. Następnie uczestnicy wrócili na miejsce konferencyjnych obrad, by wziąć udział w panelach dyskusyjnych na temat Mierzenia efektywności funkcjonowania parków oraz Sieciowania parków i ich promocji.

Podczas dwóch intensywnych dni dyskusji przedstawiciele polskich ośrodków innowacyjności mieli możliwość zdobycia wiedzy na temat źródeł pozyskiwania nowych kompetencji, dzięki działaniom podejmowanym przez PARP, a także trendów oraz wyzwań, jakie stoją przed parkami technologicznymi. Z kolei entuzjastyczne wystąpienia innowacyjnych firm typu spin-off mogą stanowić inspirację dla naukowców do podejmowania działań zmierzających do komercjalizacji swoich pomysłów.

Zaprezentowane podczas wydarzenia dobre praktyki oraz opinie ekspertów zostaną zaprezentowane na łamach kolejnych wydań kwartalników, IQ oraz Inno(moty)wacje, redagowanych przez Zespoły PPNT.

Prezentacje

Poniedziałek, 04.10.2010r.:

Urzeczywistnione marzenia, prof. dr hab. Bogdan Marciniec

Session 1:will S&T parks be needed in the..., Bob Hodgson

Strategic  planning of science parks: (Estonian parctices), Raivo Tamkivi

Manchester's innowation clusters , Jane Davies

The value of science parks , Sten Gunnar Johansson

Działania PARP na rzecz rozwoju parków technologicznych, Aneta Wilmańska

Centrum Badań DNA - od nauki do biznesu, CBDNA

Miejsce gdzie myśl zmienia się w produkt, Marek Wińkowski

Wtorek, 05.10.2010r.:

Mierzenie efektywności funkcjonowania parków... , Joanna Podgórska

 
Polish (Poland)English (United Kingdom)